Sind Daghøjskole

- Aktiverings- og ressourceforløb
- Socialpædagogisk Dagtilbud
- STU
- SPS
- Aktivitets- og samværstilbud

Læs mere

Lille Skole for Voksne

- Folkeoplysende voksenundervisning
- Ordblindeundervisning
- Specialundervisning for voksne
- Klub OnSide
- Recoveryskole
- Kulturtilbud

Læs mere

Velkommen til Sind Skolerne Nordjylland

Sind Daghøjskole og Lille Skole for Voksne er en del af Sind Skolerne Nordjylland. 

SIND Skolerne Nordjylland er et tilbud til dig, som gerne vil blive bedre til: 

    • At finde trivsel i din hverdag
    • At udfolde dine egne evner
    • At håndtere dagligdagens problemer og stress
    • At indgå i meningsfyldte fællesskaber med andre mennesker
    • At komme tættere på uddannelse og job
dof