PSYKOLOGI

Et fælles emne som samlings punkt, der udveksler synspunkter, tanker og ideer.  

Undervisningen i psykologi tager sit udgangspunkt i menneskets ageren i den verden, som du kender og eksisterer i, på både godt og ondt. Der arbejdes ud fra forskellige psykologiske retninger såsom socialpsykologi, udviklingspsykologi, kognitiv psykologi m.v.

Gennem relevante materialer, det være sig fagbøger som artikler, cases og egne erfaringer, føres du ind i menneskets forunderlige verden indenfor den videnskabelige psykologi.

Vi arbejder med at lære hvorfor og hvordan mennesker tænker, føler, oplever, reagerer og handler i forskellige situationer. At vi alle er forskellige og reagerer forskelligt i givne omstændigheder.

Gennem holdets egen undren, opdagelser og erfaringer skabes der grobund for bedre at forstå sig selv og ens egen måde at agere på, alene såvel som i samspil med andre. Vi undersøger fænomener som f.eks. personlighed, biologiske processer som hukommelse og opmærksomhed samt mennesket i relation til samfundet, herunder f.eks. familiens betydning.

Arbejdsmetoderne som benyttes i faget er en vekslen mellem klasseundervisning, selvstændigt arbejde, klassesamtaler og gruppearbejde. Der arbejdes med sociale kompetencer i en tryg atmosfære, og som kursist kan du blive udfordret i forhold til at acceptere at andre har andre holdninger, meninger og syn på de emner der arbejdes med. Man har et fælles emne som samlings punkt, og udveksler synspunkter, tanker og ideer med hinanden.