LÆRINGSVÆRKSTED

Dansk, engelsk og matematik.  

Har du brug for at give dine skolefærdigheder et løft?

Læringsværkstedet er et værksted hvor du kan arbejde med dansk, engelsk og matematik.

På læringsværkstedet møder du medkursister på mange forskellige, faglige niveauer. Den ene lærte måske aldrig engelsk i folkeskolen og den anden vil holde sine matematikfærdigheder ved lige. Underviseren tager altid udgangspunkt i den enkelte kursist og tilrettelægger indholdet, så det passer til ham/hende.

Vi kan tilbyde eksamensstøttende undervisning til folkeskolens afgangsprøver. Skolen kan ikke selv afholde eksaminer, men er hjælpsom i at tilmelde kursister til eksamen.

Læringsværkstedet er også en mulighed hvis du kan modtage SPS-støtte. SPS-støtte er en mulighed for støtte til uddannelse, som kan bevilliges hvis du har psykiske og fysiske udfordringer. Vi har samarbede med en lang række af uddannelsesinstitutioner i Aalborg og kan stille SPS-støttepersoner til rådighed.