Recovery

Velkommen til Skolen for Mental Sundhed

(Kun for borgere i Aalborg kommune, da holdene er betalt af en special bevilling fra PPR Aalborg.)

Praktiske oplysninger

Skolen for Mental Sundhed i Aalborg er en afdeling af Lille Skole for Voksne i Aalborg. Lille Skole for Voksne i Aalborg er etableret på initiativ af landsforeningen SIND i Aalborg. 

Skolen for Mental Sundhed i Aalborg tilbyder undervisning (ikke behandling), som kan styrke dig i at finde nye ”Mestringsstrategier” til at: 

  •  Finde trivsel i hverdagen
  •  Udfolde sine evner
  •  Håndtere dagligdagens udfordringer og stress
  •  Indgå i menneskelige fællesskaber

Undervisningen henvender sig til alle - det kan være mennesker som mistrives i hverdagen, er psykisk sårbare, har fået en kronisk eller livstruende sygdom eller en livsstil som truer deres velfærd. Du kan blot henvende dig, hvis du føler, du vil videre i livet og er parat til forandringer i dit konkrete liv - hvis du forsætter med at gøre det samme, bliver i morgen som i går. Undervisningen kan også være en stor hjælp og støtte som rehabilitering efter f.eks. en indlæggelse eller som afslutning på et behandlingsforløb. 

Er du i et behandlingsforløb hos en psykolog eller psykiater eller har du haft flere psykotiske gennembrud, bør deltagelse kun ske i samråd med din behandler. Har du et aktivt misbrug af alkohol, medicin eller narkotika kan du ikke deltage. Brug af lægeordineret medicin er ingen hindring. 

På Skolen for Mental Sundhed er du ikke patient eller klient - du er kursist. 

Økonomi

Skolen for Mental Sundhed er etableret under Folkeoplysningsloven og Lov om specialundervisning for Voksne, hvilket betyder at et forløb på skolen er økonomisk overkommelig for alle.
 

Folkeoplysningsloven

Vi tilbyder hensyntagende undervisninger efter Folkeoplysningsloven. Det betyder at der max. er 7 deltagere på hvert hold. Hvis du har behov for hensyntagende undervisning, kan du frit tilmelde dig vores kursusforløb. Der er en egenbetaling på kr. 15 pr. time på skolens hold under folkeoplysningsloven.

Lov om specialundervisning for voksne

Vi tilbyder i samarbejde med Aalborg Kommune specialundervisning og rådgivning, som kan kompensere for dit handicap. Det er gratis at deltage på vores specialundervisning, men du skal visiteres til undervisningen. 

Tilmelding og yderligere oplysninger:

Tilmelding sker ved henvendelse til skolen: 

Skolen for Mental Sundhed, Bispensgade 7A, 9000 Aalborg. Telefon: 98 13 80 66 eller E-mail: kontor@sindskole.dk eller på vores hjemmeside www.sindskole.dk, hvor du også finder oplysninger om Sind Skolernes mange andre aktiviteter.

 

Vi glæder os til møde dig!

 

dof